Zrychlení WordPressu

Dnes se mi koneč­ně poda­ři­lo dosáh­nout poměr­ně znač­né­ho zrych­le­ní Wor­d­Pres­su na vlast­ní domé­ně. Hos­tu­ji na www.wedos.com, hos­ting NoLi­mit Extra. Zrych­le­ní se poda­ři­lo dosáh­nout úpra­vou sou­bo­ru .htac­cess, kde jsem sek­ci

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

zamě­nil za

# BEGIN WordPress
RewriteEngine on
 RewriteBase /
 RewriteCond $1 ^(index\.php)?$ [OR]
 RewriteCond $1 \.(gif|jpg|css|js|ico)$ [NC,OR]
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
 RewriteRule ^(.*)$ - [S=1]
 RewriteRule . /index.php [L]
# END wordpress

návod jsem našel na http://wp-blog.cz/28-jak-zrychlit-wordpress-dil‑1/