Zhubeňuje

“Ces­ta se zhu­be­ňu­je a zhu­be­ňu­je a když je nej­hu­be­něj­ší, tak tam je majn­klaft nesml­tel­nos­ti.”

Mám zla­tý meč. Sám jsem si ho vyzla­til.