Že já si nedám pokoj

Nová akvi­zi­ce, Ori­ent Mako Blue. Ta mod­rá je pros­tě úžas­ná!