Matyho druhé hodinky

Koneč­ně se Maty dočkal hodi­nek s otoč­nou lune­tou… Teď už jen ty automaty… 

Tyhle hodinky…

Skvě­lý pří­běh, tře­ba taky jed­nou budu tako­vý mít… 🙂

Od motokáry ke kombajnu

Uži­li jsme si moc pěk­nou sobo­tu. Odpo­led­ne po obě­dě jsme se vypra­vi­li na dvě akce. Vlast­ně na tři. Matý­sek s mamin­kou řídí kom­bajn (video)