A je to tu opět :-)

A pro vel­ký úspěch z let minu­lých opa­ku­je­me naše již tra­dič­ní před­sta­ve­ní. Kač­ka se i letos oprav­du těši­la, Maty­mu nějak nedo­chá­ze­lo, jaké už je datum :-). Letos drob­ná ino­va­ce v podo­bě kolíč­ků a zala­mi­no­va­ných čísel, kte­ré při­pra­vi­la Kačka.

Fotoprocházka: Vrbenské rybníky

Rád se s foťá­kem pro­jdu v oko­lí Vrben­ských ryb­ní­ků. Tak­že pár fotek z těch­to míst. [map style=“width: 535px ; height:300px ; float:left; margin:20px 20px 20px 20px; bor­der: 1px solid black;” address=“Černiš 370 11 Budweis, Czech Repub­lic” marker=“yes” maptype=“SATELLITE” z=“14” bike=“yes”] [nggalle­ry id=6]