Třináctý den (2.1.2013)

Prá­vě jsem se vrá­til z ven­ku od Ham­mon­da, svlé­kl si psí mun­důr a zjis­til, že mám pod ním mám ješ­tě pyža­mo. Šel jsem mu dát jen nažrat 🙂 .

Po poled­ni jsme se opět vyda­li k vete­ri­ná­ři, a to ze dvou důvo­dů. Jed­nak se Ham­mond čím dál více drbe na zad­ní polo­vi­ně těla, hlav­ně nad kyčle­ma a u oca­su. Vče­ra už jsem našel kous­ky srs­ti a na inkri­mi­no­va­ných mís­tech má zdá se stru­py nebo něco pod kůží. A jed­nak  si trou­ba na Sil­vest­ra ulo­mil pra­vý hor­ní špi­čák, když oku­so­val omít­ku na rohu domu, což mu mimo­cho­dem vel­mi důraz­ně zakazuji.

Vet pra­vil, že zub je OK, prý se to u štěňat moc neře­ší. Je fakt, že Hammy neje­ví znám­ky toho, že by mu ulo­me­ný zub půso­bil jaké­ko­liv potí­že. Na svě­dě­ní jsme dosta­li sir­ný šam­pon, kte­rým máme posti­že­ná mís­ta jed­nou za týden umýt.

Celé odpo­led­ne potom strá­vil ven­ku s Kačkou.