Třetí den

Na dnešek spal Štěn­da na tera­se. Večer si tam leh­nul a my jsme čeka­li, že až mu bude zima, ode­be­re se do bou­dy. To se ale nesta­lo. Asi v deset večer jsem to už nevy­dr­žel a šel za ním ven. Začal mi oli­zo­vat ruce, potom si chňapnul jen z mých prs­tů a zleh­ka ho držel v tla­mě, nekou­sal, jen ho držel. Vypa­da­lo to, že nechce, abych zase ode­šel. Šli jsme spo­lu do kot­ce, sedl jsem si k němu, chvil­ku se tam šmr­do­lil kolem a potom si zale­zl do bou­dy. Když jsem se zve­dl, že půjdu, byl oka­mži­tě z bou­dy ven­ku. Při­cu­pi­tal za mnou zpět na tera­su. Tak jsem z gará­že vzal pěno­vé des­ky s Krteč­kem, kte­ré nám “zby­ly po dětech” a uděl mu z nich pelech na zápra­ží, aby ho nezáblo od země. A tak tam spal až do rána.

Ráno dostal k sní­da­ni piš­ko­ty v mlé­ce a pak si hrál s kámo­šem Matym a nad­še­ně honil sme­ták, kte­rý před ním díky Maty­mu stá­le utí­kal. Zatím­co my jsme obědva­li, Ham­mond si zdřím­nul a po sies­tě jsme si vyšli na prv­ní spo­leč­nou vycház­ku. Jen­že na vodít­ku se Štěn­do­vi moc nelí­bi­lo a aby si to zpes­t­řil, hrál si na oslí­ka — chvil­ku zary­tě stál a chvil­ku pelášil jako by ho někdo honil. Po vycház­ce dostal zaslou­že­nou odmě­nu — hodi­nu mohl blb­nout se svým kámo­šem Matym, aby se mohl vyspin­kat, dostat veče­ři (gra­nu­le) a zno­vu blb­nout, ten­to­krát s kámoš­kou Katkou 🙂

Potom spo­ko­je­ně usnul na zápra­ží, kde spí doteď.

[nggalle­ry id=40]