Trénujeme čtení

Matý­sek se nám ve ško­le poma­louč­ku lep­ší a dohá­ní své spo­lu­žá­ky, kte­ří měli opro­ti rož­nov­ské ško­le asi měsíc náskok jak v psa­ní, tak i ve čte­ní. Pro­to s Matym tré­nu­je­me čte­ní ze sla­bi­ká­ře, kte­rý nosi­la do ško­ly jeho maminka 🙂

A jak mu to dneska šlo? Poslech­ně­me si.

[media url=“http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/VN-20121217–00001.m4a” width=“600” height=“400” jwplayer=“controlbar=bottom”]

VN-20121217–00001