To neříkali, že si to mám pamatovat…

Ces­tou ze ško­ly, v pátek odpo­led­ne.

“A co si máte při­nést na krou­žek vaře­ní?”

“Paní uči­tel­ka nám dala lís­te­ček.”

“No, a co si máte při­nést, říka­la vám to?”

“Říka­la, ale neří­ka­la, že s to máme pama­to­vat…”