Test domácího mýdla z *** — První dojmy

První dojmy

  • Mýdlo je krás­ně zaba­le­no, už prv­ní dojem z něj vyvo­lá­vá chuť se jít oholit.
  • Po roz­ba­le­ní zásil­ky na mě dých­la, ne nijak sil­ně, vůně levan­du­le, z čehož jsem byl tro­chu zkla­ma­ný, pro­to­že levan­du­le nepat­ří mezi mé oblí­be­né, vlast­ně mi až vadí.
  • Čekal jsem, že mýdlo bude tvr­dé, ale není. Asi jako kost­ka más­la, když ji vyn­dá­te z led­ni­ce. Povrch je jako­by namě­k­lý, ale cel­ko­vá kon­zis­ten­ce je dobrá.
  • Barva je zele­no­mod­rá, na prv­ní pohled mož­ná může něko­ho odra­dit, já mám tuto bar­vu ale rád.
  • Prů­měr puku tak ako­rát, mož­ná mohl být o něco vět­ší, ale to asi u finá­lo­vé­ho výrob­ku bude jinak.
  • Do mýdla je vytla­če­no logo, to je ale nezře­tel­né, jako­by rozpité.
  • Mýdlo se jme­nu­je “Hed­vá­bí a med”, ale své­mu jmé­nu dostá­vá jen čás­teč­ně — povrch je krás­ně heb­ký (hed­vá­bí), ale ten med nepři­po­mí­ná ani barva ani vůně, “jen” polož­ka v sezna­mu ingrediencí.
Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1FHJmu7 via IFTTT