Test domácího mýdla z Hrochotě — Druhé holení

Pou­ži­tá výba­va
  • Mühle R89
  • Žilet­ka Shark, pou­ži­ta počtvr­té
  • Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm
  • Jed­no­den­ní str­niš­tě

Při dru­hém hole­ní je mýdlo při­le­pe­no na dně mis­ky a zali­to tep­lou vodou na dobu asi 5 minut. Potom vodu sle­ji do hrn­ku a mýdlo nabí­rám na vody zba­ve­nou stří­br­nou jezevči­ci. Poté už pěnu šle­hám v hrn­ku jako vždy. Tvo­ří se vel­mi ochot­ně a ve vel­kém množ­ství. Na obli­če­ji dob­ře drží, je hus­tá, neo­pa­dá­vá a neza­sy­chá. Ani naná­še­ní na oplách­nou­tou tvář po prv­ním a dru­hém prů­cho­du její kva­li­tu nijak nede­gra­du­je.

Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1H1Sc4o
via IFTTT