Test domácího mýdla z ***** — Třetí holení

Pou­ži­tá výbava

  • Solu­na
  • Žilet­ka Der­by (dru­hé holení).
  • Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm
  • Nivea bal­zám po hole­ní pro cit­li­vou pleť
  • Dvou­den­ní strniště

Pěnu jsem roz­dě­lal nej­pr­ve pro svou ženu a šel jsem dova­řit oběd. Po obě­dě, asi za čty­ři­cet minut jsem se šel oho­lit. Pěna stá­le krás­ně drže­la. Když jsem ale hrnek s pěnou polo­žil do umy­va­dla s hor­kou vodou, pěna po chvil­ce zača­la vad­nout a vod­na­tět. Sta­či­lo ale nabrat tro­chu mýdla z kotouč­ku a pěnu obno­vit. Během minut­ky byla opět hut­ná a hus­tá tak, že nešla ze štět­ky setřást. Opět krás­ně vláč­ná pokož­ka, per­fekt­ně změk­če­né vousy.

Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1xAQvWE via IFTTT