Takové to domácí síťování…

Tak jsem si, byv inspi­ro­ván kama­rá­dem, nama­lo­val sché­ma naší domá­cí sítě… Doce­la dob­rý 🙂

Schéma sítě
Domá­cí síťo­vá­ní