Bestie hnusný, chlupatý, nenažraný

[quo­te style=“3”]Bestie hnus­ný, chlu­pa­tý, nena­žra­ný. To se nemů­že­te jenom ohřát a zase táh­nout dál?! To tady mám auto jenom já? Sou­se­di mají dvě! A mě pře­kou­še­te kabe­ly už po tře­tí! Tím­to vyhla­šu­ji vyhla­zo­va­cí vál­ku vál­ku všem vol­ně žijí­cím kunám, potka­nům a myším.[/quote] Dnes vstá­vá­me o něco dří­ve, pro­to­že Matý­sek jde popr­vé do nové ško­ly. Odchá­zím z bytu  o pár minut před ostat­ní­mi,…