U zubaře

Pod šest­kou vle­vo dole mám ložis­ko lokál­ní infek­ce — zadě­láv­ku na poten­ci­o­nál­ní prů­ser. Tak­že zub musí ven. Je to blbé, pro­to­že o sed­mič­ku a osmič­ku na téže stra­ně huby jsem při­šel ráno po sva­teb­ní noci. Šest­ky vle­vo je můj jedi­ný zla­tý zub — tedy korun­ka. V pon­dě­lí 7. 10. 2013 jsem se ve 13:00 dosta­vil do čekár­ny mé zubař­ky. Hubu…