Měníme okna

Tak jako všech­ny “špat­né” zprá­vy  i tato při­šla v podo­bě mé tchy­ně. Z niče­ho nic při­šla pra­víc, že má našet­ře­né něja­ké pení­ze (za to jí urči­tě pat­ří chvá­la, obdiv a díky) a že by to asi chtě­lo vymě­nit okna. A aby to bylo zce­la v duchu “to by v tom byl čert, abych vám to nějak nezkom­pli­ko­va­la” chtě­la vymě­nit okna v hor­ním patře —…