Vídeňská kavárna

Vídeň­ská kavár­na v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Hra­je tu rádio, poti­chu sice, ale hra­je. Ale což, doba to žádá. Stol jsou zašlé, pro­stí­rá­ní a vůbec celé vyba­ve­ní vypa­dá, že dob­ré časy zaži­ly už kdy­si hod­ně, hod­ně dáv­no. Vzduch je cítit jako mís­to, kde se dlou­há léta kou­ři­lo, ale v duchu doby se tam už nekou­ří. Bohu­žel, všech­no to sta­ré vybavení…