Jednoduchý uploader

Při pro­čí­tá­ní fóra na root.cz jsem nara­zil na super apli­ka­ci, uplo­a­der. Co tenhle malin­ký php open-sour­­ce pro­jekt umí? Pod­le názvu lze odha­do­vat, že umí něco někam nahrát. A to je přes­ně ono. Potře­bu­ji někam do fóra nebo na FB dát link na fot­ku nebo jaký­ko­liv jiný sou­bor, kte­rý zatím nemám na svém webu — jed­no­du­še přes…