Česká pošto, jdi do p(píp)dele! I s Hnidousama.

Nevím, co se to posled­ní dobou kolem nás děje. Zača­lo to Star­ne­tem, taky zají­ma­vá sto­ry, potom se při­dal Amazon.com ope­pře­ný tro­chou UPS.com a tenhle týden mě dora­zi­la Čes­ká poš­ta. V nedě­li večer Eva objed­na­la na Tesco­mě hrnec na špage­ty. K Váno­cům. Od tchýně. Tedy mé tchy­ně. Fajn, těs­to­vi­ny vařím rád a něja­ký pořád­ný hrnec na pro­váz­ky nám doma chy­bí. Ještě…

Skylink Ready

Pořa­dy z Dis­co­ve­ry nahra­né vče­ra nejdou už dnes pře­hrát. Proč? Změ­ni­ly se zápi­sy na kar­tě a nahráv­ky jsou zakó­do­va­né. Pro­to náš nový sate­lit­ní při­jí­mač urči­tě nebu­de s “cer­ti­fi­ka­cí” Sky­link Rea­dy. Ten­to nápis totiž zna­me­ná, že se při­jí­mač cho­vá přes­ně tak jako ten náš. Tak­že novým DBS rece­i­ve­rem bude Xtrend ET9500.