Jsem na mapách!

Oneh­dá ces­tou do škol­ky pro syn­ka jsem potkal Goo­gle car. Věda, že uli­ce je sle­pá a oni se budou muset vrá­tit stej­nou ces­tou, zasta­vil jsem, vystou­pil a natá­čel. Záznam byl poří­zen v září 2011, na mapy se záznam z Goo­gle car dostal v červ­nu 2012.