Pěkná jména pro rozšíření Majordomo Turris

Od pro­sin­ce jsem také Turris­tou. Major­do­mo je uži­teč­ná věcič­ka, ale koli­krát jsem si říkal, “to si sak­ra ty host names nemů­že nata­hat z DHCP! A vida, nebyl jsem sám, komu to vadí, jen tenhle pán je mno­hem šikov­něj­ší než já 🙂 http://blog.jfila.cz/2014/11/turris-pekna-jmena-pro-rozsireni.html