Výlet do Třeboně

Byl to posled­ní den mé dovo­le­né 🙂  Po vče­rej­ším turis­tic­kém výle­tu s babič­kou na Šuma­vu, jsme se usnes­li, že se bude­me “válet” a pokud poje­de­me na výlet, tak tam, kde se nebu­de nikam muset cho­dit (jak pro­ne­sl Maty). Matý­sek zatou­žil jet na oběd do hos­po­dy a když doma kolem 11 dopo­led­ne pře­sta­la téci voda, tak jsme vyra­zi­li. Děti…