Amélie, Amélie…

Via Ala­man­ni Lui­gi, 37R Na ces­tě z nádra­ží ve Flo­ren­cii jsme v jed­né zastr­če­né ved­lej­ší chod­bič­ce našli kro­mě něko­li­ka auto­ma­tů (napří­klad i ústa prav­dy). Powered by Jour­ney.