Test domácího mýdla z *** — První dojmy

Prv­ní dojmy Mýdlo je krás­ně zaba­le­no, už prv­ní dojem z něj vyvo­lá­vá chuť se jít oho­lit. Po roz­ba­le­ní zásil­ky na mě dých­la, ne nijak sil­ně, vůně levan­du­le, z čehož jsem byl tro­chu zkla­ma­ný, pro­to­že levan­du­le nepat­ří mezi mé oblí­be­né, vlast­ně mi až vadí. Čekal jsem, že mýdlo bude tvr­dé, ale není. Asi jako kost­ka más­la, když ji…