Maďarsko 2015

Po loň­ské absen­ci při­šel letos opět čas nalo­žit naše těla to léči­vé ter­mál­ní vody, a tak jsme se v sobo­tu dopo­led­ne vyda­li do naše­ho oblí­be­né­ho Šárváru.