Hurá na tábor!

Maty­mu prá­vě začal tábor 🙂 Při­je­li jsme prá­vě na veče­ři a Maty navzdo­ry třem kned­lí­kům se svíč­ko­vou, kte­ré spo­řá­dal než jsme vyje­li, si s chtí dal gulášov­ku. Na tábo­ře je ve sta­nu s Míšou Kyse­lů, kte­rý na něj netr­pě­li­vě čekal. Při­je­li jsme totiž posled­ní, až po  šes­té hodi­ně, pro­to­že jsme čeka­li na Kač­ku, kte­rá se prá­vě vra­ce­la z cyk­lis­tic­ké­ho tábora.…

Hasičský tábor

Hned prv­ní den prázd­nin začal Maty­mu hasič­ský tábor. Děti spa­ly ve vlast­ních sta­nech v bažant­ni­ci v blíz­kém Pla­vu. Pod­mín­ky cel­kem spar­tán­ské, ale to ke správ­né­mu tábo­ru pat­ří. Ten samý den jsme ješ­tě Kač­ku dovez­li do Vyš­ší­ho Bro­du, kde si domlu­vi­la pár dní u tety a strejdy. Tak nám zača­la man­žel­ská dovolená.