Jak se bráška ženil

Můj malý bráš­ka se ože­nil. Sice až po nác­ti­le­té “zná­mos­ti” a dvou dětech, ale stej­ně to byla svat­ba mého malé­ho bráš­ky. Doja­lo mě to. Jsem pros­tě měk­ko­ta.