Česká pošto, jdi do p(píp)dele! I s Hnidousama.

Nevím, co se to posled­ní dobou kolem nás děje. Zača­lo to Star­ne­tem, taky zají­ma­vá sto­ry, potom se při­dal Amazon.com ope­pře­ný tro­chou UPS.com a tenhle týden mě dora­zi­la Čes­ká poš­ta. V nedě­li večer Eva objed­na­la na Tesco­mě hrnec na špage­ty. K Váno­cům. Od tchýně. Tedy mé tchy­ně. Fajn, těs­to­vi­ny vařím rád a něja­ký pořád­ný hrnec na pro­váz­ky nám doma chy­bí. Ještě…