Příběh štětky

Když jsem se začal více­mé­ně pra­vi­del­ně holit, před něja­ký­mi cca 25 lety, pama­tu­ji si, že mě táto­va štět­ka nesne­si­tel­ně pícha­la. Vzbou­řil jsem se a zakou­pil si jeden z prv­ních u nás dostup­ných více­bři­tů a pěnu ve spre­ji. Tím jsem se holil do oka­mži­ku, kdy má teh­dej­ší pří­tel­ky­ně při­je­la za mnou na kolej neo­če­ká­vá­na a nalez­nuvši mě dva týd­ny neo­ho­le­né­ho, pravila,…