Silvestr, už zase

Malá hádan­ka na dnešek: “Co mají násle­du­jí­cí fil­mo­vé audi­ou­káz­ky spo­leč­né­ho?” [media url=“http://www.meteleskublesku.cz/media/01/snd/07.mp3” width=“200” height=“20”] [media url=“http://www.meteleskublesku.cz/media/01/snd/11.mp3” width=“200” height=“20”] [media url=“http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/09-Pojd-sem-kdes-to-vzal.…mp3” width=“200” height=“20”] [spo­i­ler title=“Odpověď” open=“0” style=“1”]Ano, bohu­žel, opět havá­rie na Sil­vest­ra… už tře­tí. Když jsme v lis­to­pa­du 2002 kou­pi­li Meggie (Renault Mega­ne), byl jsem to já, kdo ji na Sil­vest­ra roz­bil o zábrad­lí na mos­tě přes Malši…

Hammond o silvestru

Tak. Roz­hod­la jsem se, že taky koneč­ně něco napíšu. 🙂 Je sil­vestr.. Oko­lo osmé hodi­ny zača­li lidé šilet s petar­da­ma a rachej­t­le­ma. Když zača­ly ty vět­ší rány, tať­ka vzal Ham­mon­da dovnitř. Byl z toho pěk­ně mimo. Držel se u tať­ky na bři­še a kle­pal se jak rat­lik :-D. Vždy, když zazně­la rána, scho­val si hla­vu do tať­ko­vo ruká­vu. Po pěti minutách…