Povodeň 2013

Doma naštěs­tí žád­né ško­dy, jen tro­cha vody v kotel­ně. Nic, co bychom nezvlád­li ponor­ným čer­pa­dlem. Ve vsi dole jsme pyt­lo­va­li písek, obec před vel­kou vodou ochrá­ni­la nedáv­no dokon­če­ný pro­ti­po­vod­ňo­vý val.