Bertík

Nový kou­sek do sbír­ky, nový úlo­vek. Ces­tou z náměs­tí jsem si vši­ml sta­ro­žit­nic­tví v malé boč­ní ulič­ce, prak­tic­ky napro­ti Mod­rým dve­řím — je to ten sle­pý konec Širo­ké, tam co je bis­kup­ství. Zašel jsem tam jen že zvě­da­vos­ti, jest­li tře­ba náho­dou nebu­dou mít něja­kou břitvou nebo stro­jek. Ani jsem i sebe neměl žád­nou hoto­vost. “Břitvu žád­nou nemám” říká…