Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable (6) Žilet­ka Per­ma­Sharp (4) Mýdlo Hro­choť Euka­lyp­tus & Men­tol Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph Super Drug’s Forest Fre­sh Prů­běh Ven­ku na tera­se bylo něja­kých 25 °C ve stí­nu, a tak došlo na hole­ní ven­ku. A pro­to­že už takhle brzy po ránu to chtě­lo něco osvě­žu­jí­cí­ho, nastal ten správ­ný čas, abych pou­žil už měsí­ce usklad­ně­né mýdlo…