Matýskův narozeninový Emejzink lejs

Letoš­ní Matýs­ko­vy naro­ze­ni­ny se poved­ly. V pátek večer při­jel Boris s rodi­nou, došli jsme si na ryby — mimo­cho­dem sil­ný záži­tek, a uži­li jsme si krás­ný víkend. Večer gri­lo­vač­ka, Kami s Miš­kou dopo­led­ne zaje­li za mam­kou, odpo­led­ne závod pro dár­ky. Děti se vyřá­di­ly v bazé­nu, pros­tě poho­da, poho­dič­ka. Domlu­vi­li jsme se, že v srpnu strá­ví Terez­ka s Ondí­kem týden u nás a potom se…

Jak se bráška ženil

Můj malý bráš­ka se ože­nil. Sice až po nác­ti­le­té “zná­mos­ti” a dvou dětech, ale stej­ně to byla svat­ba mého malé­ho bráš­ky. Doja­lo mě to. Jsem pros­tě měk­ko­ta.