Ach synku, synku vraždil-li jsi…

Můj vztah s Nesbem je kom­pli­ko­va­ný. Líbí se mi jeho “neho­le­ov­ské” kníž­ky, Proc­tor a coko­liv, Lov­ci hlav; výbor­né čte­ní. Z Hole­o­vek se mi nej­ví­ce líbil Sně­hu­lák, bri­lant­ní kou­sek, sne­sl jsem Čer­vin­ku, ale Levhar­ta jsem dal s těž­kým pře­má­há­ním a sil­ným poci­tem, že autor vykrá­dá sám sebe. A tak, když jsem se doče­tl, že Har­ry Hole dostal padá­ka, sáhl jsem po Syno­vi nemo­ha se zba­vit jis­té míry skepse.