Maliny

22:50   Prá­vě jsme si byli nasbí­rat mali­ny do zmrz­li­ny. Já sví­til, Eva sbí­ra­la. Dva bláz­ni. Ale k fil­mu to bude pará­da — prá­vě sle­du­je­me dru­hý díl Kill Bil­la. Odpo­led­ne Pulp Ficti­on. Ať žije Tarantino!