Koss Porta Pro — slušný oddíl

Před lety jsem si udě­lal radost a kou­pil si nové Por­ty, po té, co mi ode­šly sluš­né She­nhe­i­se­ry. Koss Por­ta Pro má doži­vot­ní záru­ku, tak­že vám je opra­ví nebo vymě­ní kdy­ko­liv se vám na nich něco podě­lá, nebo si je podě­lá­te sami. Ty moje utr­pě­ly prv­ní vel­ké zra­ně­ní od Kačen­či­na zakrslé­ho krá­lí­ka. Pře­kou­sl kabel k mušli, hajz­lík jeden.…