Tři Kuzbíci

Od pát­ku u nás byl Hon­zík, ali­as Sme­ták. S Matym si to moc uži­li. V sobo­tu při­šel ješ­tě Kapík, klu­ci mas­ti­li majn­klaft a blb­li s Hemim. Odpo­led­ne se šli ke Kapí­kům kou­pat. Na večer měl ješ­tě při­jet Ondřík, a Maty se Hon­zí­kem se ho nemoh­li dočkat. Maty vyse­dá­val před plo­tem a čekal, až Onďa při­je­de. Večer ale Maty dostal tep­lo­tu a bylo to…