Písku, Písku…

    Over­ca­st Clouds, 1°C B. Něm­co­vé 49⁄3, Čes­ké Budě­jo­vi­ce 7, 370 01 Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Čes­ko    Pís­ku, Pís­ku, vidím tě z líst­ku Výlet do Pís­ku , jehož cílem měl být nákup kávy v míst­ní, prý vyhlá­še­né pra­žír­ně. Vyra­zi­li jsme v plné sesta­vě, tedy ale bez Hemi­ho. Prv­ní zastáv­ku jsme udě­la­li u Rei­ne­rů na oběd.  Powered by Jour­ney Diary.