Po dlouhé době obědvám v IKEA…

Po dlou­hé době oběd­vám v IKEA na Čer­ném mos­tě. Jíd­lo jen tak nahá­ze­né na talí­ři, jehož okra­je jsou upatla­né. Chu­ťo­vě to ale stá­le ješ­tě jde. Kávo­va­ry také nejsou vzo­rem skvou­cí čis­to­ty. Na výběr toho moc není, v oblas­ti zele­ni­no­vých salá­tů je to smut­ný pohled. Cel­kem čty­ři dru­hy, na pohled nelá­ká ani jeden. Někte­ré sto­ly upatla­né. Tzv espres­so…