Snažím se uklidit garáž…

Sna­žím se ukli­dit garáž, už opět, ten­to­krá­te ale jde hlav­ně o ponk, abych už koneč­ně mohl začít něco dělat. Děti kupo­di­vu pomá­ha­jí mamin­ce na zahra­dě, Maty sází bram­bo­ry a Kač­ka ple­je ple­vel u malin. Hemi leží u mě v gará­ži a trpě­li­vě čeká, až se mi urá­čí hodit mu míček. Powered by Jour­ney. via IFTTT

Zánět středního ucha

Tak Maty má zánět střed­ní­ho ucha. Vče­ra večer při­šel z poko­je s bre­kem, že ho bolí ucho. Levé. Že ho v něm tla­čí. Vidět v něm nic neby­lo, zata­há­ní za bolet ho nebo­le­lo, tak jsme usou­di­li, že to bude od zubů, k jejichž boles­ti se při­znal. Bez muče­ní. Asi mu sta­či­la bolest toho ucha, šmudlo­vi. Pak jsem při­šel s nápa­dem, že…

Tak jsem chtěl jít se svou dra­hou ženou na dob­ré kafe někam do kli­du, záku­sek a tak. No, skon­či­li jsme v IGY. Mar­ně pře­mýš­lím, jest­li něja­ké mís­to nesná­ším více. Jo, jed­no tako­vé je, Mer­cu­ry. Člo­věk se holt nemá moc těšit.   Powered by Jour­ney. via IFTTT

Maliny

22:50   Prá­vě jsme si byli nasbí­rat mali­ny do zmrz­li­ny. Já sví­til, Eva sbí­ra­la. Dva bláz­ni. Ale k fil­mu to bude pará­da — prá­vě sle­du­je­me dru­hý díl Kill Bil­la. Odpo­led­ne Pulp Ficti­on. Ať žije Tarantino!