Velikonoční emejzink 2015

Loni o veli­ko­no­cích Maty oče­ká­val svůj oblí­be­ný “Emej­zink lejs”, kte­rý v posled­ní době pra­vi­del­ně dostá­vá coby jeden z dár­ků k naro­ze­ni­nám. A já jsem na něj bohu­žel zapo­mněl. Letos mi ho ale moje hod­ná žena při­po­mně­la, a tak jsem musel vymýš­let dal­ší úko­ly a dal­ší tra­su. Pro­to­že ale čím jsem star­ší, tím jsem leni­věj­ší, tak mě před­sta­va ran­ní­ho pobí­há­ní po mož­ná zasně­že­né zahradě…