eReading

Dnes ráno mi při­šel email od “manage­ra komu­ni­ka­ce” toho­to knih­ku­pec­tví. Paní manager­ka mi píše: Dob­rý den, ráda bych se Vás zepta­la jako význam­né­ho zákaz­ní­ka eReading.cz a čte­ná­ře  e‑knih na infor­ma­ci, zda-li dělá­me v eReading.cz vše pod­le Vašich před­stav. Nebo hůř, zda-li nedě­lá­me něco špat­ně, když Vás již del­ší dobu  u nás neza­u­ja­la žád­ná e‑kniha ? Za (urči­tě cen­nou)…