…protože nám začal kapat bojler…

Ces­tou z cvi­čá­ku jsem zajel do Bau­ma­xu, pro­to­že nám začal kapat boj­ler — hadič­ka s odvo­dem hor­ké vody, abych byl přes­ný. Hadič­ku jsem úspěš­ně kou­pil, spo­lu s dal­ší­mi, jak se poz­dě­ji uká­za­lo nepo­třeb­ný­mi, náhrad­ní­mi díly. Po obě­dě jsem zavřel vody, vypnul pojist­ky, došel si do gará­že pro správ­ný klíč a začal s demon­tá­ží. Došel jsem si do gará­že pro ten­to­krá­te už…