Máme dvounulku!

Ne, není řeč o mou­ce, ale o pso­vi. Hemi dnes absol­vo­val RTG DKK a DKL u MvDr. Ekra v Hrad­ci Krá­lo­vé. Kyčle i loket­ní klou­by jsou napros­to v pořád­ku! Vidět ho ale, jak tam po nar­kóze uva­dá až je úpl­ně bez­vlád­ný, to bylo něco hroz­né­ho.