Umět číst je fajn

Vče­ra si Maý­sek začal sám číst. Kač­ka zača­la uklí­zet (!) skla­diš­tě pod svou poste­lí a našla tam star­ší Čtyř­líst­ky. Matýska časo­pi­sy zau­ja­ly, vzal si je do poste­le a začal si číst — navzdo­ry puš­tě­né­mu počí­ta­či s Majn­klaf­tem. Večer před spa­ním, když jsme dočet­li naší kaž­do­den­ní pohád­ku před spa­ním, si chtěl ješ­tě číst. Nemu­sím říkat, že jsme mu to rádi…