Rozhodl jsem se, že do sebe budu něco investovat. Pro začátek něco do holení. Nejdřív jsem si…

Roz­ho­dl jsem se, že do sebe budu něco inves­to­vat. Pro začá­tek něco do hole­ní. Nejdřív jsem si mys­lel, že věci na hole­ní v poho­dě nakou­pím v jaké­ko­liv dro­gé­rii, ale to jsem se sple­tl. Ano, pokud člo­věk chce rekla­mou pro­pa­go­va­né výrob­ky, tak je výběr oprav­du vel­ký, ale břit do Gillet­te za stov­ku a více oprav­du nechci. Roz­ho­dl jsem se,…

Přípravné práce

Pře­váž­nou část dneš­ní­ho odpo­led­ně trá­vím pohrou­žen do pro­čí­tá­ní dis­ku­zí a zku­še­nos­tí s hole­ním. V mém věku! Když mi zača­ly růst vou­sy, nepa­ma­tu­ju si přes­ně, kdy to bylo, jest­li už na základ­ce nebo až na gym­plu, holil jsem se táto­vým stroj­kem. Táta měl elek­tric­ké­ho Reming­to­na, ve skří­ni, nepo­u­ží­val ho. Já jsem po něm taj­ně tou­žil a pota­jí ho pou­ží­val ve svém…