Rychlá kola 2011

Super­mis­trov­ství RC mode­lů, kona­lo se 27.listopadu 2011 v klu­bov­ně budě­jo­vic­ké­ho sbo­ru. Účast byla sil­ná, cel­kem 7 vozů. My s Matýskem jsme se zúčast­ni­li spí­še sym­bo­lic­ky, bylo to naše prv­ní setká­ní s RC mode­ly. Nadchlo nás to. Teda hlav­ně mě. Hroz­ně jsem zatou­žil tako­vý model mít. Dob­rá zprá­va byla, že mode­ly jsou zrov­na v akci, za pou­hých 900 koru­nek čes­kých. Neváhal…

Fotoprocházka: Vrbenské rybníky

Rád se s foťá­kem pro­jdu v oko­lí Vrben­ských ryb­ní­ků. Tak­že pár fotek z těch­to míst. [map style=“width: 535px ; height:300px ; float:left; margin:20px 20px 20px 20px; bor­der: 1px solid black;” address=“Černiš 370 11 Budweis, Czech Repub­lic” marker=“yes” maptype=“SATELLITE” z=“14” bike=“yes”] [nggalle­ry id=6]