Tábor 2015

wpid-rps20150721_135148_813.jpgwpid-rps20150721_135714_250.jpgDnes odpo­led­ne jsme Maty­ho odvez­li na tábor Path­fin­de­ru. Nemohl se dočkat. Vza­li jsme to tro­chu okli­kou, neb jsme se chtě­li ješ­tě tro­chu pro­jít, i když bylo vedro na pad­nu­tí. A tak jsme za Husin­cem sje­li dolů k řece a zku­si­li se pro­jít po bře­hu. No, neby­la to žád­ná slá­va. Nejdří­ve ohra­da s krá­va­mi, potom zele­ná houš­ti­na namís­to ces­ty. Mělo tam být po ces­tě něko­lik kešek, ale nena­šli jsme žád­nou — tedy jed­nu vymudle­nou. Cel­ko­vě za mě zklamání.

Ovšem po pří­cho­du na tábo­řiš­tě to na nás dých­lo. Už aby bylo za týden a my se sem moh­li nastěhovat!