Správa aplikací na Playbooku přes www

Vše, co potře­bu­je­me je roz­ší­ře­ní pro Chro­me nebo Mozillu. V Pla­y­boo­ku nasta­ví­me Deve­lo­p­ment mode. V Chro­mu, v nasta­ve­ní plu­gi­nu, zadá­me IP adre­su Pla­boo­ku a pak už jen v pro­hlí­že­či zadá­me IP adre­su Pla­y­boo­ku do adres­ní­ho řád­ku.